Sevmek ister bir perî-ruhsârı gönlüm her zaman

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar