Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar