Bağlanıp zülf-i hezâran tâbına

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar