Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar