Sevdâlı eyledin beni âsûde-hâl iken

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar