Serv-i sehî bî-menendim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar