Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar