Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar