Ser-dağ-ı gönül tâze açılmış gülümüzdür

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar