Sensiz geçen eyyâm-ı bahar bil ki hazandır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar