Sensiz dil-i nâ'şâdın efendim işi bitti

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar