Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nâle-hân olur

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar