Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar