Senin için ey bî-vefâ çekeyim ben cevr ü cefâ

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar