Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar