Senin hasretinle şûh-i melek-ten

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Senin hasretinle şûh-i melek-ten
  • Bestekar: Nûman Ağa
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Isfahân
  • Form: Şarkı
  • Usul: Evfer (Ağır)

Gufte

Yorumlar