Sen vefâsız bir peri sen zâlimin birisin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar