Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar