Bâde-i vuslat değildir içtiğin her katre âb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar