Afveyle günâhım ne olur ey şûh-pesendim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar