Sâyesinde olmasın mı askerîler ser-bülend

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar