Sarıyor rûhumu bir kor gibi candan bakışın

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar