Sâkî ne olur sun bana peymâneyi ney'le

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar