Sahbâ-yı muhabbet kadehi cânâ döküldü

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar