Safâlar vaktidir mîrim(şâhım) efendim gel safâ eyle

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar