Sabaha karşıdır hep yârini tezkârın ey bülbül

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar