Sabâ yok mu peyâmın ol gül-i bağ-ı cenânımdan

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar