Rûy-i zerdimden haber ver ey sabâ yârânıma

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar