Rûhumda bu akşam o ilâhi sesi duydum

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar