Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Rencîde sakın olma nigâh eylediğimden ey rûhleri mâhım
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Enverî
  • Makam: Nihâvend-i Kebir
  • Form: Yürük Semai
  • Usul: Yürük Semâî

Gufte

Yorumlar