Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar