Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar