Perîşan eyledim dilden gam-ı dehri ferağım var

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar