Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar