Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar