Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar