Pâdişahım kıldı ihyâ lûtf u ihsânın senin

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar