Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar