Öpsem de o gül-ruhlerin rûhum solacaktır

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar