Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye)

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ömrün efzûn olsun ey şâhen-şeh-i âlî-himem(Medhiye)
  • Bestekar: Hâşim Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Tarz-ı Nevin
  • Form: Beste
  • Usul: Hafif

Gufte

Yorumlar