Ömrün bu hazan mevsimi hep âh ile geçti

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar