Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar