Otur evreng-i vâlâ-yı Hilâfette saadetle

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar