O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem
  • Bestekar: Bolahenk Nuri Bey
  • Guftekar: Meçhul
  • Makam: Nihâvend
  • Form: Ağır Semai
  • Usul: Aksak Semâî

Gufte

Yorumlar