O şâhâne gözlerin mâvi bir ummân gibi

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar