Ol serv-i revân gelse de reftârını görsem

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar