Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır

Notalar

Sarki Bilgileri

  • Sarki Adi: Ol perî-veş kim melâhat milkinin sâr-bânıdır
  • Bestekar: Dede Efendi
  • Guftekar: Fuzûlî
  • Makam: Arazbâr
  • Form: Beste
  • Usul: Muhammes

Gufte

Yorumlar