Ol al fes kâkül üzre berk-i güldür sünbül üstünde

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar