O hunrîzin elinden ser-te-ser âlem eder feryâd

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar