Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb

Notalar

Sarki Bilgileri

Gufte

Yorumlar